Meedoen

Veelgestelde vragen

Ik heb een lening in de zonneakker, maar ik wil er vanaf. Kan dat?
Je kunt een verzoek bij de ECV indienen om de lening versneld af te lossen. De ECV onderzoekt verschillende mogelijkheden, zoals een vertraagde aflossing bij andere geldgevers. De ECV is niet verplicht dit verzoek te honoreren.

Hoeveel tijd van te voren moet ik mij als klant aanmelden bij de
ECV?
Het is belangrijk dat je je op tijd aanmeldt bij de ECV. Veel energieleveranciers hanteren een maand opzegtermijn. Daarnaast heb je als consument nog recht op een wettelijke bedenktijd van 8 werkdagen, waarin je je kan bedenken en afzien van een eventuele overstap. De energie wordt door de ECV geleverd vanaf de eerste van de maand. Een voorbeeld: je meldt je maandag 6 januari aan bij de ECV. Donderdag 16 januari is de wettelijke termijn van 8 werkdagen verlopen en kan de ECV jouw contract bij de oude energieleverancier opzeggen. De opzegtermijn van de oude leverancier is 1 maand, midden februari is de opzegtermijn afgehandeld. Dit betekent dat de ECV per 1 maart energie kan gaan leveren.

Wat heb ik nodig om mij als klant aan te melden?
Om de overstap naar de ECV soepel te laten verlopen, hebben wij de einddatum van je lopende contract nodig en de meterstanden. De doorgegeven einddatum is de ingangsdatum van uw contract bij Samen om.

Zegt ECV mijn huidige contract op bij een overstap?
In principe wel. Maar dan moet je huidige leverancier wel zijn aangesloten bij Contract Controle Protocol (CCP). Dit is een landelijke database waarin de aangesloten leveranciers vastleggen op welke naam een contract is afgesloten, voor welke periode, wat de einddatum is en welke opzegtermijn er geldt. Op de website www.edsn.nl kun je zelf nazien of jeleverancier bij CCP is aangesloten.
Als dat niet het geval is, adviseren wij je om zelf de einddatum van je leveringscontract te achterhalen en dit bij aanmelding bij ECV aan te geven. Aansluitend op de einddatum starten wij dan met de levering.

Hanteert ECV opzegboetes wegens contractbreuk?
Wettelijk is het leveranciers toegestaan om een opzegvergoeding in rekening te brengen als je voortijdig een contract verbreekt. Dan pleeg je immers contractbreuk en kan dat financiële schade berokkenen aan de leverancier. De bedragen die hiervoor gerekend mogen worden, zijn wettelijk vastgesteld.
 
Resterende looptijd van het contract     Maximaal boetebedrag per product
< 1 jaar                                             € 25
< 1,5 jaar                                          €50
1,5 – 2 jaar                                        €75
2 – 2,5 jaar                                        €100
> 2,5 jaar                                           €125

Kunnen er twee leveranciers tegelijk leveren?
Nee. Netbeheerder Liander accepteert slechts één leverancier tegelijk. Wel kan het zo zijn dat de gasleverancier een andere is dan de elektriciteitsleverancier.

Tot wanneer kan ik mijn contract kosteloos annuleren?
Je hebt na aanmelding een wettelijke bedenktijd van acht werkdagen. In die periode kun je het nieuwe contract kosteloos annuleren. Daarna is het rechtsgeldig en gaan wij aan de slag om de levering op je adres in orde te maken. Indien je een contract voor bepaalde tijd voortijdig opzegt, dan betaal je 15 procent van het verbruik in de resterende contractperiode. Bij opzegging van een variabel contract, betaal je geen extra kosten.

Betaal ik dubbel bij een overstap?
Nee. De begindatum van je contract bij ECV is gelijk aan de einddatum van levering door uw oude leverancier. Ook de meterstanden zijn gelijk: de beginstand bij ECV is gelijk aan de meterstand waarop je vorige leverancier de leveranties heeft beëindigd.