Achtergrond

In het kader van het ambitiemanifest “Alle Waddeneilanden zelfvoorzienend in 2020” is de Energie Coöperatie Vlieland (ECV) opgericht. De ECV | om is een coöperatie en draagt in de statuten de naam “Cooperatie VlielandEnergie U.A.”  Bij een coöperatie zijn het de leden die een stem hebben in het te voeren beleid. Klik hier voor de statuten van de ECV | om. Voor het bedrijfsplan klik hier.

Energiebedrijf
Met de komst van de ECV | om heeft Vlieland een eigen energiebedrijf op het eiland. De ECV | om koopt energie in bij om | nieuwe energie. Deze energie wordt doorverkocht aan de klanten van de ECV | om. Binnen de koop en verkoop van energie zit een prijsmarge. Deze winst wordt gebruikt voor de continuiteit van het bedrijf en verduurzaming op het eiland zelf. Zoals we het zelf stellen:
“De Energie Coöperatie Vlieland levert schone, duurzame, Nederlandse energie voor jou en je (klein)kinderen tegen betaalbare prijzen. Goed voor het eiland; goed voor jezelf.”

De ECV | om ziet graag dat een totale omslag wordt gemaakt op het gebied van energie, van fossiele naar groene energie. De stip aan de horizon is energieneutraliteit (zelfvoorzienend op het gebied van energie) voor het jaar 2020-2025. Een belangrijke kernwaarde bij het realiseren van de doelstelling van de ECV | om is het volgende:
“De ECV | om is er voor en door de bewoners en gebruikers van Vlieland”.

Logo
De cirkels in het logo van de ECV | om symboliseren de saamhorigheid van de eilanders op Vlieland. Ook staan de cirkels voor een circulaire economie. Wanneer de duurzame energie die nodig is wordt gefinancierd door eilanders, blijft het geld immers binnen de eigen economie. Dit is niet alleen goed voor jezelf, maar ook voor het eiland.

Ambitie
De ECV | om wordt door verscheidene mensen gezien als hét middel om de ambitie van de gezamenlijke Waddeneilanden om zelfvoorzienend en CO2 neutraal te worden werkelijkheid te laten worden. De doelstelling van de ECV | om is ambitieus maar met onze gezamenlijke inzet haalbaar! Wij geloven erin, sluit jij je ook aan bij de eigen coöperatie?