Hoe werkt de SCE

INFORMATIE OVER Subsidie Coöperatieve Energieopwek

De ECV heeft al een aantal projecten gerealiseerd met de Regeling Verlaagd Tarief (Postcoderoos). Sinds begin 2021 is deze regeling gestopt en vervangen door de Subsidie Coöperatieve Energieopwek (SCE). De ECV heeft het plan om meerdere projecten te ontwikkelen op het bedrijven terrein van Vlieland waarbij zij gebruik wil maken van de SCE.

Wat is de Subsidie Coöperatieve Energieopwek (SCE)

Deze subsidie geeft een bijdrage aan de coöperatie voor elke kWh die in een project wordt opgewekt gedurende 15 jaar. Door deze bijdrage wordt de onzekerheid over de toekomstige stroomprijs weggenomen. De coöperatie kan daardoor de deelnemers (financiers) aan een project een vaste rente en aflossing over het geïnvesteerde bedrag aanbieden. Het betreft energie opgewekt met water, wind of zon. In het geval van de ECV zal het zonne-energie betreffen. Zo’n project moet liggen in de naaste omgeving van de deelnemer, hetzelfde of een aangrenzend postcode gebied. Voor Vlieland betekent dit dat de deelnemer op Vlieland moet afnemen en de opwekking op Vlieland moet plaatsvinden, aangrenzende postcodegebieden gelden niet over open water. Per project dient er per 5 kWp geïnstalleerd vermogen een deelnemer te zijn.

Hoe werkt de SCE

Op een geschikte locatie wordt het project gerealiseerd, de productie van dit project wordt via een eigen aansluiting aan het net geleverd. De hoeveelheid wordt geregistreerd en afgerekend met een energie leverancier. De kosten van de installatie worden opgebracht door de deelnemers (particulier of zakelijk) in de vorm van een lening aan de coöperatie. De coöperatie lost de lening gedurende 15 jaar lineair af, over het niet afgeloste bedrag wordt jaarlijks rente uitgekeerd. Het exacte percentage wordt aan het begin van het project vastgesteld en hangt af van de toegekende subsidie en de installatie kosten.

Randvoorwaarden deelname SCE project

De deelnemers moeten lid zijn van de ECV en ook de stroom afnemen via om | nieuwe energie. Het adres van lidmaatschap moet een stroomaansluiting op Vlieland zijn.

Heb je interesse om deel te nemen in een SCE project op Vlieland neem dan contact met ons op via info@ecvlieland.nl.