Klimaatfonds Terschelling Vlieland

Vanaf vandaag kunnen inwoners van Vlieland en Terschelling terecht bij het Klimaatfonds Terschelling Vlieland als zij een duurzaam idee hebben. Het Klimaatfonds is een initiatief van Rederij Doeksen in samenwerking met de gemeentes Terschelling en Vlieland, gesteund door de ambitie van de coöperatie Terschelling Energie (TE) en de Energie Coöperatie Vlieland (ECV). Voor de eerste ronde subsidies kunnen aanvragen bij de gemeentes ingediend worden voor 15 juni a.s. De voorwaarden staan op www.klimaatfondsterschellingvlieland.nl.

Een beoordelingscommissie, bestaande uit eilanders, besluit welke aanvragen goedgekeurd worden en welke niet. Iedere twee jaar worden de leden van de beoordelingscommissie vervangen door andere personen. Voor de organisatie van het fonds is onlangs een stichting opgericht.

Dankbaar voor alle donateurs
Het geld in het Klimaatfonds wordt in de eerste plaats bijeen gebracht door de passagiers van de veerdienst. Passagiers van Rederij Doeksen kunnen tijdens het boeken van hun ticket een vrijwillige donatie van € 0,50 doen. Daarbij doneert Rederij Doeksen jaarlijks de compensatie van 5.000 dienstreizen, draagt de gemeente Vlieland € 1.000 bij en de gemeente Terschelling € 3.000. Zo ontstaat een mooie pot, die tweemaal per jaar ten goede komt aan lokale verduurzamingsprojecten.

Benieuwd naar creatieve ideeën
Dirk Spoor, algemeen directeur van Rederij Doeksen: “Het verduurzamen van onze bedrijfsvoering en het beperken van de impact op onze omgeving is een heel belangrijk thema voor ons bedrijf. Zo varen onze nieuwe schepen op LNG (Liquefied Natural Gas). Varen op LNG betekent nauwelijks meer uitstoot van fijnstof, zwavel- en stikstofdioxide. Met dit Klimaatfonds helpen we onze woon- en werkomgeving verder te verduurzamen.”

Elsje de Ruijter, wethouder van de gemeente Vlieland beaamt dit: “Met deze samenwerking ondersteunen we lokale initiatieven om de CO2-uitstoot te verminderen en investeren we in een duurzame toekomst.”

Sietze Haringa, wethouder van de gemeente Terschelling vult aan: “Het is belangrijk die verduurzaming goed te organiseren zoals via dit Klimaatfonds. En jongeren erbij te betrekken! Ook eilander jongeren hebben vast goede ideeën voor verduurzaming. Ik ben erg benieuwd naar alle creatieve ideeën!”

Volgende stap
In 2012 startte Rederij Doeksen met de mogelijkheid dat passagiers een vrijwillige donatie konden doen om de CO2-uitstoot wereldwijd te verminderen via het FairClimateFund. Het groeide in een paar jaar uit tot een groot succes. In 2022 was het tijd voor een volgende stap, waarin het doel werd om zich specifiek sterk te maken voor de lokale CO2-vermindering en de vergroening van de leefomgeving van de eilanden. Dit in samenspraak met de gemeentes op beide eilanden en met steun van de lokale energie-coöperaties.