Meedoen

Meedoen als klant of lid
Het is mogelijk om bij de ECV | om mee te doen als klant of als lid. In dit kopje wordt uitgelegd wat meedoen met de ECV | om precies betekent.

Snel lid worden? Klik hier!

Snel klant worden? Klik hier! (dit loopt via om | nieuwe energie)

Meedoen als klant, wat houdt het in?
Meedoen als klant betekent dat je energie af gaat nemen bij de ECV | om. Wanneer je meedoet als klant, word je een afnemer van duurzame energie van Nederlandse bodem. Je kunt kiezen om elektriciteit én gas af te nemen bij de ECV | om, maar het is ook mogelijk om elektriciteit óf gas af te nemen. Je staat vrij in deze keuze.  Welke keuze je ook maakt, het is een gegarandeerde duurzame keuze bij ECV | om.

De ECV | om koopt elektriciteit in welke is geproduceerd op een duurzame manier, bijvoorbeeld door gebruik te maken van windenergie en/of zonne-energie. De ECV | om koopt CO2 gecompenseerd gas in, dit om de impact op het klimaat te minimaliseren. Op termijn wil de ECV ook écht groen gas gaan leveren. Biogas, welke wordt opgewerkt tot groen gas met dezelfde kwaliteit als gewoon aardgas. Voorwaarde hierbij is dat de benodigde biomassa afkomstig is uit reststromen uit bijvoorbeeld de landbouw of de voedselverwerking.

De ECV | om streeft ernaar dat er geen fossiele brandstoffen meer worden gebruikt, maar in plaats hiervan energie uit duurzame bronnen. Denk bij duurzame bronnen aan de energie uit wind, zon en water, maar ook het gebruik van biomassa en waterstof behoort tot de mogelijkheden. Dit is van belang voor de huidige en toekomstige generaties.

De ECV | om is in staat om elektriciteit en gas te leveren aan particuliere én zakelijke verbruikers. Dus ook aan klein én grootverbruikers. Het leveren van gas en elektriciteit aan grootverbruikers is maatwerk en voor grootverbruikers zal een passend tarief worden gearrangeerd.

Meedoen als lid, wat houdt het in?
Meedoen als lid betekent feitelijk dat je medezeggenschap krijgt over de ECV | om en dat je het werk van de ECV | om wilt steunen. Door het steunen van de ECV | om, maak je het voor de ECV | om mogelijk om te investeren in duurzame energieprojecten en energiebesparingsprojecten in de gemeente Vlieland. Het aandelenkapitaal wordt hiervoor aangewend.

Geïnteresseerd geraakt?
Kijk dan ook eens op meedoen als klant of op meedoen als lid.