Nieuws

Subsidie zonneakker toegekend

De Rijksoverheid heeft besloten de ECV | om een subsidie te geven voor het project Zonneakker op het kampement de Vliehors. Deze subsidie gaat in op het moment dat de zonneakker elektriciteit oplevert, want het is een subsidie op geleverde stroom.

De installatie zal worden geplaatst en beheerd door de ECV | om. De zonneakker, naar een idee van de gemeente Vlieland, zal met een opbrengst van bijna 1 MW voldoende elektriciteit opwekken voor zo’n 250 huishoudens. Nu de subsidie is toegekend, is de zonneakker een stapje dichterbij gekomen. De ECV | om kan beginnen om met steun van zoveel mogelijk deelnemers de zonneakker van de grond te krijgen.

De coöperatie heeft voor de bouw van de zonneakker namelijk geld nodig. De investeringen zullen worden gedaan met geld van de leden, die op hun beurt meeprofiteren van de opbrengst. Door lid te worden van de ECV | om en mee te financieren, kan iedereen laten zien het belangrijk te vinden dat Vlieland duurzame energie opwekt. Ook de gemeente Vlieland is lid van de ECV | om en ondersteunt het project.