Partners

De ECV | om werkt samen met andere instanties en organisaties. Hieronder zijn een aantal van deze ‘partnerorganisaties’ weergegeven.

Provincie Fryslân