Privacy Policy Energie Coöperatie Vlieland

voor klanten en website.

Jan den Ouden, met e-mail adres info@ecvlieland.nl, hierna te noemen Verwerkingsverantwoordelijke, verklaart het volgende:

Verwerkingsverantwoordelijke houdt zich aan de eisen die de AVG stelt en gaat vertrouwelijk met haar klantgegevens om. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers van onze websites worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

Doeleinden van het gebruik van uw persoonsgegevens
U kunt via e-mail of telefoon om de volgende redenen persoonsgegevens achterlaten:
●    U laat een contactverzoek bij ons achter;
●    U meldt zich aan als lid of klant (alleen schriftelijk)
Op onze website kunt u geen persoonsgegevens achterlaten.

Wij gebruiken deze gegevens voor:
●    Het afhandelen van uw lidmaatschapsverzoek
●    U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
●    U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Verwerkingsverantwoordelijke gebruikt de door u verstrekte gegevens niet voor andere doeleinden dan waarvoor u deze gegevens zelf heeft ingevoerd. Als u zich opgeeft voor de nieuwsbrief komen uw gegevens in onze relatiedatabase, wat betekent dat u ook andere post van ons kunt ontvangen dan alleen nieuwsberichten, bijvoorbeeld een uitnodiging voor een evenement dat wij organiseren.

Aard van de persoonsgegevens
De gegevens die wij over u bewaren zijn contactgegevens:
naam, (e-mail)adres, telefoonnummer. Wij verzamelen nadrukkelijk geen gevoelige gegevens zoals over uw gezondheid, strafrechtelijk verleden of uw geboorteland.

Geautomatiseerde besluitvorming
Verwerkingsverantwoordelijke neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Verwerkingsverantwoordelijke) tussen zit.

Verstrekking persoonsgegevens aan derden
Verwerkingsverantwoordelijke deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een Verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Verwerkingsverantwoordelijke blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Verwerkingsverantwoordelijke uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Verwerkingsverantwoordelijke bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Contactpersonen: 3 jaar na laatste contact
Financiële klantgegevens: 7 jaar na laatste levering, nodig voor wettelijke bewaartermijn van fiscale data.

Inzage en wijzigen
U mag altijd bij Verwerkingsverantwoordelijke om inzage vragen in de gegevens die van u zijn opgeslagen. U kunt deze gegevens ook doen aanpassen of verwijderen. Stuurt u daarvoor een e-mail naar bovengenoemd email adres.

Cookies
Onze website maakt in beperkte mate gebruik van JavaScripts en cookies; deze zorgen ervoor dat we informatie kunnen verzamelen. Door het gebruik van cookies kunnen wij meten hoe onze site wordt gebruikt en hoe deze nog verder kan worden verbeterd. Daarnaast gebruiken wij cookies die noodzakelijk zijn voor het goed functioneren van de website, bijvoorbeeld bij de inlogportal voor klanten.

Toestemming
Verwerkingsverantwoordelijke gebruikt op haar websites alleen cookies die na 2 uur weer verlopen zijn. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om uw browser zodanig in te stellen dat u helemaal geen cookies meer gebruikt.

Links naar andere websites
Onze internetpagina’s bevatten op bepaalde plekken links naar andere websites. Verwerkingsverantwoordelijke is niet verantwoordelijk voor het privacy- en cookiebeleid dat geldt voor de websites van derden.

Klachten
Heeft u een klacht over de wijze waarop wij met uw gegevens zijn omgegaan? Dan verzoeken wij u om daarover in eerste instantie met ons in gesprek te gaan. Bent u dan nog steeds ontevreden? Dan kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons. Zij kunnen dan besluiten een onderzoek naar Verwerkingsverantwoordelijke in te stellen.