Verduurzamen Nicolaaskerk Vlieland ook ondersteund door de Rabobank

Afgelopen najaar had de Rabobank een speciale actie omdat zij 125 jaar bestaat. De Rabobank stelt éénmalig per regio een bijdrage van € 125.000,- beschikbaar om te investeren in lokale duurzaamheidsoplossingen en -projecten. Een unieke mogelijkheid om samenwerking tussen lokale partijen te stimuleren.

De stichting Nicolaaskerk Vlieland heeft uitgebreide plannen om de kerk duurzamer te maken waardoor het energieverbruik naar beneden kan. De plannen bevatten onder andere het isoleren van het gewelf en het plaatsen van voorzetramen. Voor deze werkzaamheden is veel geld nodig. Ter ondersteuning van de uitvoering van deze plannen heeft de Energie Coöperatie Vlieland subsidie aangevraagd bij de Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland, waar afgelopen najaar rekeninghouders de mogelijkheid werd geboden om aanvragen te doen. De Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland heeft de aanvraag gehonoreerd en aan de ECV 5.000 euro toegekend om in te zetten voor de verduurzamingsplannen van de Nicolaaskerk. Daarvoor zijn wij de Rabobank zeer erkentelijk.